Daha fazla özgürlük

Ağustos 27 2014Yorum Yapılmamış Kategori: Güncel

Roosvelt der ki:”Karşımızda kapkara bir tablo olursa, başka hiç bir tona yer olmazsa alçakları diğerlerinden ayırt etmek de mümkün olmaz.Böyle bir tablo sonunda ahlaki renk körlüğüne neden olur.İnsanlar sonunda ne saldırının haklılığına inanabilirler ne de saldırıya uğruyan adamın dürüstlüğüne;suça olduğu kadar suçlamaya da kuşkuyla bakarlar.O zaman onlar da infial yaratmak da çoşku yaratmak da imkansız hale gelir.Halkın karamsarlıkla bir ruh haline gelmesi tüm alçakların umuda, dürüst insanların da çaresizliğe kapılmasına neden olur.”

 

Ahi sloganı:Yaşa Yaşat

Ağustos 26 2014Yorum Yapılmamış Kategori: Güncel

Terör örgütlerinin sloganı:Öl ve Öldür

İnsanı vahşileştiren İŞİD ve benzeri terör örgütleri,Vahabilik anlayışı gibi yaşam tarzlarına düşmanca davranan akımlara, PKK gibi insanı vahşileştiren ölüme odaklayan örgütler yerine Türk kültürü gençlerini adap/edep çerçevesinde  “medeni” özünü geliştirmeye odaklanmıştı.

İŞİD ve PKK gibi örgütler: “Öl ve Öldür” derler , Ahiliğin sloganı ise:”Yaşa ve Yaşat”.

 

Kültürümüzün Tüm Değerleri Ayaklar Altında

Ağustos 25 2014Yorum Yapılmamış Kategori: Güncel

Ahilik kurumu, kurulduğu kentlerde üretici esnaf birliklerini Ahiliğin genel ahlak ve insani kuralları  içinde çalışırdı. Çırak-kalfa-usta zinciri içinde gençlerin eğitimini, dükkan açıp kendisi iş sahibi olana kadar disiplin ve ahlak ilkelerine dayalı bir kurallar zincirine bağlamıştır. Aynı şekilde iyi ahlak, iyi davranış biçimi ve iyi insan olma niteliklerini görgü kuralları (edep) ile bağdaştıran ciddi ve sürekli bir eğitim sistemi vardı.

 

KÜLTÜRÜMÜZE DÜŞMAN TERÖR ÖRGÜTLERİ

Ağustos 24 2014Yorum Yapılmamış Kategori: Güncel

5202Türk kültürünün bin yıl önce Anadolu topraklarında uygulayıp geliştirdiği Ahilik sistemi ve felsefesi 21. Yüzyıl’da günümüz Türkiye’sinin kültürel köklerinden nasıl kopartıldığını bize en iyi anlatan temel kavramları içeriyor.

Bugün kentlerde içimize sokulmuş İŞİD ,PKK gibi terör örgütleri ve uzantıları gerici hücreler kültürümüze düşman ideolojilerini yaymaktalar.

 

Dedikodu bilgiyi yenerse!

Ağustos 23 2014Yorum Yapılmamış Kategori: Güncel

DİL SÖYLER VE  SAKLANIR

“Dedikodu baldan tatlıdır” derler. Dedikodu  ayak üstü ya da uzun geceler boyu yapılan “demek” ve “üstüne koymak” kavramlarıyla yaratılan bir sözcük. Çağrışımı bol bir sözcük.

Türkiye’de ise dedikodu başta gelen sanayi kollarından biri. Bunu yapanlar için matematik bile pozitif bilim sayılmaz. Söyleyen bunu ballandırarak ve bire bin katarak anlatır ki karşısındakini inandırsın. Kendini güçlendirecek  bütün ayrıntıları  süsleme olsun diye  öyküye katar. böylece bir satırlık eylem cümlesinden bir öykü üretmeyi başararak  değme  romancılara taş çıkartır. Öykünün o tek cümlesi şu olabilir: Onu evin kapısından aceleyle çıkarken gördüm.

 

Dikta rejimi milletin ruhunu çalar!

Ağustos 22 2014Yorum Yapılmamış Kategori: Güncel

Dikta rejiminin “yurttaşı”  her türlü eylem olanağından yoksun bırakılmış , bireyselliğini ifade etmenin tüm yolları kapatılmış, baskıyla sağlanmış bir beraberliğin mutlak karanlığına gömülmüştür. Bu mezardan kaçış zordur.

nuce_05102012-125622-1349434582_36Dünyalarımız elimizden alınır. Millet olarak ruhumuz çalınır. Sıfırlanır. Yanlışla doğruyu ayıramayan dünyasız yaratıklar üretilmek istenir. Dikta rejimin vatandaş modeli! Gerçeklik dilimizdedir. Dilimizi anlama kabiliyetini kaybettikçe gerçeklik kaybolur.Dil ise kültür demektir. Kültürel vatan kaybedilir sonra toprak da kaybedilse artık önemi kalmaz.

Yani benliğimizle dünya arasındaki bağ kopar ve tek bağ diktatör olur!

 

Dikta yandaşları köksüzdür

Ağustos 21 2014Yorum Yapılmamış Kategori: Güncel

Doğru olmayan bir şey meşrulaşır  ve otorite haline gelirse ;otorite ve meşruiyetin temelleri sarsılır,yıkılma tehdidiyle yüz yüzeTarihi Hafızayı silmek istemelerinin ilk nedeni köksüzleştirme,kimliksizleştirme

Doğru olmayan bir şey meşrulaşır  ve otorite haline gelirse ;otorite ve meşruiyetin temelleri sarsılır,yıkılma tehdidiyle yüz yüze gelir.

Kurumların,değer ve normların yıkılması meşruiyeti günübirlik verilen emirlere kaldığının göstergesidir. Bu  emirleri benimseyen kesim için propaganda Nazi rejiminde şöyleydi:Nazi ise çoşkulu ve özgür bireyler, değillerse sefil çıkar düşkünü,köleler!! Tanıdık mı?

Dikta rejimi farklı düşünce ve isteklerin açıkca  ifade edilmesine bile hoş görüsüzdür.

 

Dikta rejimi nasıl meşrulaştırılır?

Ağustos 20 2014Yorum Yapılmamış Kategori: Güncel

Bir parti liderinin böbürlenmesi olarak başlayan dikta rejimi böbürlenme olarak kalır her zaman.Totaliter egemenlik sistemi (rejim)yerleşince siyaset son bulur bir  ülkede.

Tek adam,tek egemenlik! Bütün iletişim kanallarını tıkamak,toplumsal yaşam biçimlerinin kökünü kurutmak için sonu gelmez bir çabaya girişir.Aşırı bir inatçılık örneğidir,ben dedim oldu ben yaptım oldu sistemidir.Bilime inanmaz. Kendi iradesini kitlelerin iradesi gibi gösteriri ve iradesi haline getirmeye çaba harcar buna ideoloji der. Toplumu terörle sindirir ve dokusuna işlemesini sağlar böylece itaati sağladığı gibi kitleleri bunu benimsemeye zorlar .

 

DİKTA REJİMİNİN ANALİZİ

Ağustos 18 2014Yorum Yapılmamış Kategori: Güncel

30885732121TOTALİTERİZM /

Totalitarizm genellikle Hitler rejimini ve Nazileri anmak için kullanılan bir terim. Ancak kitlesel tek tiplik ve boyun eğişi simgeleyen totalitarizm bir çok rejim ve lideri de tarifliyor. Hitler kadar Stalin’i, Almanya kadar Sovyetler birliğini veya gözetleyen/yok eden G.Amerika diktatörlüklerini de eş sayabiliriz.

 

Yezidi/Ezidiler

Ağustos 17 2014Yorum Yapılmamış Kategori: Güncel

1998 Güneydoğu dizi yazım YeniYüzyıl’da yayınlanmıştı.Yezidi köyüne gitmiştim.

“Viranşehir Kaymakamı Ahmet Saraç bana bölgedeki  farklı dinlerin nüfusu sayıyor: Hıristiyan- Ermeni -Gregoryan  bir erkek , bir kadın, Ermeni -Katolik 16 kadın 13 erkek ,Yezidi 3975 kadın  3858 erkek, sünnetsiz Süryani  30 erkek, 21 kadın, Keldani 3 kadın 5 erkek ama şu anda oturan Keldani yok. Bu tablonun gösterdiği gibi Urfa ve civarı tüm dinlerin, kültürlerin birbirini selamladığı, oturup konuştuğu bir  toprak. Doğudan Batıya ,Batıdan Doğuya büyük göçler yaşamış, hala da  Hicaz yolu,Hac yolu üstünde buralara uğranıyor. Yezidilerden çok fazla hane Almanya’ya göçmüş. Yezidiler Ramazan’da sadece üç gün oruç tutarlarmış.Ermeni tehcirinde Süryani olan Ermeni çok olmuş. Bölgede bu dönme Süryaniler de var. Bölgede Milli aşireti bir konfederasyon gibi 22 alt aşiretten oluşuyor. Yezidiler de bu aşiretten. Yezidi köyü Burç’a gidiyorum. Kürtçe konuşuyor Yezidiler. Basından hoşlanmıyorlar ama muhtar beni ağırlıyor. Yok bir farkımız kimseden diyor ısrarla. Hep birlikte kuzu tandır yiyoruz ve  kuzunun kafasını  konuğa ikram ediyorlar. Kuzunun küçücük diline takılıyor gözüm. Mutlaka tepsinin ortasında kelle geliyor çünkü bu koyunun yeni kesildiğinin, sizin şerefinize kesildiğinin ispatı. Bu nedenle size ikram ediliyor. Viranşehir’de kahvaltı yemeği de pilav üstü et. Kelle paça ise çok makbul. Şelengo ve ayran var yanında. Şelengo buraya özgü bir tat. Salatalıkla kelek arası bir biçimde  ve tatta.İzmir’in acurunu andırıyor.Ben kadınlarla konuşmak istiyorum .Muhtar gelip kadınlara Kürtçe ona fazla bir şey anlatmayın diyor. Yüzü ve elelri dövmeli karısının mavi gözleri ışıl ışıl. Kızları Almanya’da yaşıyormuş.Kızlar yerel giysilerle fotoğrafları çekilsin istemiyor.Sabah güneş doğarken ve akşam gün batımında dua ettiklerini söylüyorlar. Tabutla birlikte gömülüyorlar,altın dişleri,yüzükleri alınmıyor.Ziynet eşyasıyla gömülme geleneği var. Taziye yemekleri kırk gün süren bir seremoni. Onların şeytana taptığı söyleniyor ve şeytana “Melek Tavus” diyorlar. Biri diyor ki annem bize çocukken tembih ederdi onların yanında şeytan demeyin diye. Birlikte yaşama kültürünün en güzel inceliklerini görüyorum bu insanlar arasında. Nemrut’un Tahtı denilen tarihi yerde Süryani kilisesi var. yezidiler Şıhlarına para verip cennetten yer alırmış eskiden. Çocukken bir Yezidi’nin etrafına daire çizerdik ve biz onu  silene kadar oradan kıpırdayamazdı diye anlatıyorlar.

Muhtar İbrahim Burç Mesekkan aşiretinden.Eskiden şıh çoktu şimdi hepsi Almanya ‘ya kaçtı diyor.”

Sayfa 1 / 15212345...Sonraki »