Medya Sansürü Her Yanda

Eylül 1 2014Yorum Yapılmamış Kategori: Güncel

Medyanın  politik olarak büyük önemi vardır. Toplumun,olayları ve politikacıları izlemek için en fazla kullandığı araçlar gazete,radyo ve televizyonlar.  Tek adamla yönetilen Ortadoğu ülkelerinde  ve İran’da  bu konuda bir çok yasak vardır.İran’da çanak anten,video ve benzeri bir çok enformasyon aracı yasaklanmıştır. Diğerlerinde de muhalefet yasaktır. Medya biricik araç  despotizm için. Aynı medya ve internet gücü aynı zamanda muhalefetin aracı. Dünya ile yasak iletişimi kurmanın yolu.

Medya ile temel ekonomik,siyasal ve sosyal aktörler arasındaki ilişki, bir yandan anayasalar, yasalar ve yönetmelikler gibi resmi anlamada belirtilirken , öte yandan da  gayri resmi yapıdaki ,ama tarihsel süreç içersinde resmi olanlar kadar kurumlaşmış,biçimlenmiş değer yargılarıyla da şekillendirilmektedir.

sansur1  

Şiddet her yerde

Ağustos 29 2014Yorum Yapılmamış Kategori: Güncel

untitledŞiddet sadece öldürme,vurma,kırma eylemi de değildir.Varolan tüm değerleri  yok etme,yaralama ve psikolojik saldırıdır ayni zamanda.Yeni eğlence kültürümüz şiddet.Sosyal medyadan hayatın her alanında şiddet.

 

Daha fazla özgürlük

Ağustos 27 2014bir Yorum Kategori: Güncel

Roosvelt der ki:”Karşımızda kapkara bir tablo olursa, başka hiç bir tona yer olmazsa alçakları diğerlerinden ayırt etmek de mümkün olmaz.Böyle bir tablo sonunda ahlaki renk körlüğüne neden olur.İnsanlar sonunda ne saldırının haklılığına inanabilirler ne de saldırıya uğruyan adamın dürüstlüğüne;suça olduğu kadar suçlamaya da kuşkuyla bakarlar.O zaman onlar da infial yaratmak da çoşku yaratmak da imkansız hale gelir.Halkın karamsarlıkla bir ruh haline gelmesi tüm alçakların umuda, dürüst insanların da çaresizliğe kapılmasına neden olur.”

 

Ahi sloganı:Yaşa Yaşat

Ağustos 26 2014Yorum Yapılmamış Kategori: Güncel

Terör örgütlerinin sloganı:Öl ve Öldür

İnsanı vahşileştiren İŞİD ve benzeri terör örgütleri,Vahabilik anlayışı gibi yaşam tarzlarına düşmanca davranan akımlara, PKK gibi insanı vahşileştiren ölüme odaklayan örgütler yerine Türk kültürü gençlerini adap/edep çerçevesinde  “medeni” özünü geliştirmeye odaklanmıştı.

İŞİD ve PKK gibi örgütler: “Öl ve Öldür” derler , Ahiliğin sloganı ise:”Yaşa ve Yaşat”.

 

Kültürümüzün Tüm Değerleri Ayaklar Altında

Ağustos 25 2014Yorum Yapılmamış Kategori: Güncel

Ahilik kurumu, kurulduğu kentlerde üretici esnaf birliklerini Ahiliğin genel ahlak ve insani kuralları  içinde çalışırdı. Çırak-kalfa-usta zinciri içinde gençlerin eğitimini, dükkan açıp kendisi iş sahibi olana kadar disiplin ve ahlak ilkelerine dayalı bir kurallar zincirine bağlamıştır. Aynı şekilde iyi ahlak, iyi davranış biçimi ve iyi insan olma niteliklerini görgü kuralları (edep) ile bağdaştıran ciddi ve sürekli bir eğitim sistemi vardı.

 

KÜLTÜRÜMÜZE DÜŞMAN TERÖR ÖRGÜTLERİ

Ağustos 24 2014Yorum Yapılmamış Kategori: Güncel

5202Türk kültürünün bin yıl önce Anadolu topraklarında uygulayıp geliştirdiği Ahilik sistemi ve felsefesi 21. Yüzyıl’da günümüz Türkiye’sinin kültürel köklerinden nasıl kopartıldığını bize en iyi anlatan temel kavramları içeriyor.

Bugün kentlerde içimize sokulmuş İŞİD ,PKK gibi terör örgütleri ve uzantıları gerici hücreler kültürümüze düşman ideolojilerini yaymaktalar.

 

Dedikodu bilgiyi yenerse!

Ağustos 23 2014Yorum Yapılmamış Kategori: Güncel

DİL SÖYLER VE  SAKLANIR

“Dedikodu baldan tatlıdır” derler. Dedikodu  ayak üstü ya da uzun geceler boyu yapılan “demek” ve “üstüne koymak” kavramlarıyla yaratılan bir sözcük. Çağrışımı bol bir sözcük.

Türkiye’de ise dedikodu başta gelen sanayi kollarından biri. Bunu yapanlar için matematik bile pozitif bilim sayılmaz. Söyleyen bunu ballandırarak ve bire bin katarak anlatır ki karşısındakini inandırsın. Kendini güçlendirecek  bütün ayrıntıları  süsleme olsun diye  öyküye katar. böylece bir satırlık eylem cümlesinden bir öykü üretmeyi başararak  değme  romancılara taş çıkartır. Öykünün o tek cümlesi şu olabilir: Onu evin kapısından aceleyle çıkarken gördüm.

 

Dikta rejimi milletin ruhunu çalar!

Ağustos 22 2014Yorum Yapılmamış Kategori: Güncel

Dikta rejiminin “yurttaşı”  her türlü eylem olanağından yoksun bırakılmış , bireyselliğini ifade etmenin tüm yolları kapatılmış, baskıyla sağlanmış bir beraberliğin mutlak karanlığına gömülmüştür. Bu mezardan kaçış zordur.

nuce_05102012-125622-1349434582_36Dünyalarımız elimizden alınır. Millet olarak ruhumuz çalınır. Sıfırlanır. Yanlışla doğruyu ayıramayan dünyasız yaratıklar üretilmek istenir. Dikta rejimin vatandaş modeli! Gerçeklik dilimizdedir. Dilimizi anlama kabiliyetini kaybettikçe gerçeklik kaybolur.Dil ise kültür demektir. Kültürel vatan kaybedilir sonra toprak da kaybedilse artık önemi kalmaz.

Yani benliğimizle dünya arasındaki bağ kopar ve tek bağ diktatör olur!

 

Dikta yandaşları köksüzdür

Ağustos 21 2014Yorum Yapılmamış Kategori: Güncel

Doğru olmayan bir şey meşrulaşır  ve otorite haline gelirse ;otorite ve meşruiyetin temelleri sarsılır,yıkılma tehdidiyle yüz yüzeTarihi Hafızayı silmek istemelerinin ilk nedeni köksüzleştirme,kimliksizleştirme

Doğru olmayan bir şey meşrulaşır  ve otorite haline gelirse ;otorite ve meşruiyetin temelleri sarsılır,yıkılma tehdidiyle yüz yüze gelir.

Kurumların,değer ve normların yıkılması meşruiyeti günübirlik verilen emirlere kaldığının göstergesidir. Bu  emirleri benimseyen kesim için propaganda Nazi rejiminde şöyleydi:Nazi ise çoşkulu ve özgür bireyler, değillerse sefil çıkar düşkünü,köleler!! Tanıdık mı?

Dikta rejimi farklı düşünce ve isteklerin açıkca  ifade edilmesine bile hoş görüsüzdür.

 

Dikta rejimi nasıl meşrulaştırılır?

Ağustos 20 2014Yorum Yapılmamış Kategori: Güncel

Bir parti liderinin böbürlenmesi olarak başlayan dikta rejimi böbürlenme olarak kalır her zaman.Totaliter egemenlik sistemi (rejim)yerleşince siyaset son bulur bir  ülkede.

Tek adam,tek egemenlik! Bütün iletişim kanallarını tıkamak,toplumsal yaşam biçimlerinin kökünü kurutmak için sonu gelmez bir çabaya girişir.Aşırı bir inatçılık örneğidir,ben dedim oldu ben yaptım oldu sistemidir.Bilime inanmaz. Kendi iradesini kitlelerin iradesi gibi gösteriri ve iradesi haline getirmeye çaba harcar buna ideoloji der. Toplumu terörle sindirir ve dokusuna işlemesini sağlar böylece itaati sağladığı gibi kitleleri bunu benimsemeye zorlar .

 

Sayfa 1 / 15212345...Sonraki »